Nieuws

Afbraak Bergwijkbrug Merelbeke

Bergwijkbrug Merelbeke afgebroken

Tijdens het weekend van 23 en 24 januari was Merelbeke het decor van ingrijpende infrastructuurwerken. De volledige Bergwijkbrug, die zowel de Ringvaart als de R4 overspande, werd op één weekend tijd afgebroken. Het middelste gedeelte van de brug, over het water, werd met kabels afgelaten op pontons om via het water te worden afgevoerd. Het gedeelte van de brug dat langs beide kanten van het water over de R4 loopt, werd ter plaatse afgebroken. 

De afbraak van deze lange brug werd een stevige klus, waarvoor het hele weekend rond de klok werd doorgewerkt. Het middenstuk van de brug, dat de Ringvaart overspande, is op vrijdagavond eerst opgetild en vervolgens tijdens de nacht en het weekend langzaam via kabels neergelaten op pontons in de Ringvaart. Op de pontons werd het gevaarte klaargemaakt om over het water te worden afgevoerd om elders volledig te worden ontmanteld.

Op die locatie loopt een stuk van de Gentse Ring R4 langs beide oevers van de Ringvaart, één rijrichting langs elke kant. De twee uiteinden van de Bergwijkbrug die de R4 overspanden, werden ter plaatse afgebroken. De brokstukken van de oude brug zijn vervolgens ook afgevoerd.

Om de nieuwe brug te bouwen wordt samengewerkt met het lokaal bestuur Merelbeke, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast wordt vanuit Europa ook een belangrijke bijdrage voorzien vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO); een programma voor fietsinvesteringen en vanuit het CEF-fonds voor de verbetering van het scheepvaartverkeer. De aannemerscombinatie Franki en Herbosch-Kiere zorgt voor de uitvoering van de werken.