Nieuws

Bouw overloopdijk in Hamme

Momenteel is Herbosch-Kiere volop bezig met de bouw van een overloopdijk in Hamme. De werken kaderen binnen de 3e fase in de aanleg van de overstromingsgebieden “Wal” en “Zwijn”. Deze worden ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij. Via een inwateringssluis krijgt elk van deze gebieden ieder tij een volume water binnen waardoor estuariene natuur ontstaat.

In deze derde fase van de werken leggen we een 1,8 km lange overloopdijk aan, herprofileren we een extra 400 meter dijk die niet als overloopdijk zal dienen en leggen we een 5 km lang jaagpad aan voor voetgangers en fietsers.

De bouw vordert goed en we verwachten dat het werk in de zomer van 2025 klaar zal zijn. Op dit moment zijn onze inspanningen gericht op het uitvoeren van uitgebreide grondwerken, in samenwerking met Wulteputte Boudewijn BV, en het installeren van Gosa.

Heb je de zonnepanelen aan de zijkant van de site opgemerkt? Dit zijn eigenlijk muggenvallen om knijten te vangen, een muggensoort die leeft langs de Schelde. De Vlaamse Waterweg heeft deze vallen geplaatst om de overlast te verminderen en de omgeving aangenamer te maken voor de omwonenden.

Dit project maakt deel uit van het bredere Sigmaplan van De Vlaamse Waterweg, dat Vlaanderen beter wil beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar bijrivieren en tegelijk het waardevolle rivierecosysteem wil versterken.