Aanleg OVMB

Het project omvat de algemene inrichtingswerken voor de uitbreiding van de deponie OVMB (Oostvlaams Milieubeheer) in de Gentse kanaalzone.

De werken bestonden uit het uitvoeren van algemene grondwerken, aanbrengen van een ondoorlatende laag, aanbrengen van een controle drainagesysteem, aanbrengen van een geomembraan, aanbrengen van een percolaat drainagesysteem, aanbrengen van een aangepast rioleringssysteem voor percolaat, grondwater en oppervlaktewaterafvoer en aansluiting op het bestaande net, verplaatsing van een deel van de bestaande afsluiting.

 • Projectnaam

  Aanleg OVMB
 • Locatie

  Gent
 • Bouwperiode

  2019 - 2020
 • Bouwheer

  OVMB nv