Belwind is een windmolenpark voor de kust van België. Het windpark werd gebouwd op de Blighbank, 46 kilometer van de kust van Zeebrugge met een maximale waterdiepte van 37 meter.

Herbosch-Kiere beschermde een exportkabel door een deklaag van minimaal 1 meter dikte, boven de kabel aan te brengen, door middel van steenstorten. Het gestorte materiaal werd in twee verschillende lagen aangebracht: eerst de filterlaag, bestaande uit 1-3 ” stenen, bedekt door de pantserlaag, bestaande uit 1-5″ stenen. De laagdikte van de filterlaag was 0,35 m, de dikte van de pantserlaag 0,65 m.

Deze werken voerden we uit met ons multifunctioneel schip ATLANTIS.

 • Projectnaam

  Belwind steenstorten
 • Locatie

  Belwind windpark
 • Bouwperiode

  2012 - 2013
 • Bouwheer

  Belwind