Blankenberge kaaimuren

Tegelijkertijd met alle werken om de stad te beschermen tegen zware stormvloeden, werden in Blankenberge nieuwe kaaimuren gebouwd. De bestaande glooiingen waren verouderd en verhinderden een verdieping van de jachthaven. Bij het baggeren zouden de kaaimuren het begeven hebben.

Herbosch-Kiere brak de oude kaaimuren af en bouwde nieuwe kaaimuren met een stalen damwand en een kespbalk uit gewapend beton. Om ervoor te zorgen dat de damwanden voldoende stabiel zijn, was een tweede damwand nodig. Verder bouwden we een stormmuur en mobiele keringen met inbegrip van funderingen en geleidingen. We legden verhardingen aan en stonden in voor het straatmeubilair en leuningen langsheen de haven.

 • Projectnaam

  Kaaimuren Blankenberge Jachthaven
 • Locatie

  Blankenberge
 • Bouwperiode

  2020 - 2021
 • Bouwheer

  Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 • Bedrag

  +/- 5.5 M €