Hamme Bunt

Aan natuurgebied De Bunt in Hamme bouwt Herbosch-Kiere twee sluizen. Dat luidt een nieuwe fase in van de transformatie van het gebied tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. De Bunt zal rivierwater opvangen, en zo de Schelde- en Durmevallei beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk zal er unieke zoetwatergetijdennatuur tot ontwikkeling komen. Het gebied fungeert zo als klimaatbuffer.

De eerste fase in de werken is al een tijdje klaar: rond het natuurgebied werd een ringdijk aangelegd die de achterliggende gebieden beschermt tegen wateroverlast wanneer De Bunt in werking zal treden als overstromingsgebied. In deze fase worden twee sluizen gebouwd: een uitwateringssluis in de Scheldedijk, en een in- en uitwateringssluis in de Durmedijk. Langs de in- en uitwateringssluis stroomt tweemaal per dag op het ritme van het getij rivierwater in en uit het gebied. Zo ontwikkelen zich in De Bunt slikken en schorren met riet en wilgenvloedbos.

Bekijk hier de timelapse van een deel van de werken.

 • Projectnaam

  Hamme Bunt GOG
 • Locatie

  Hamme
 • Bouwperiode

  2020
 • Bouwheer

  De Vlaamse Waterweg nv
 • Bedrag

  +/- 4.5 M €