We bouwden een gecontroleerd overstromingsgebied om Sint-Michiels (Brugge) beter te beschermen tegen overstromingen. Een groot deel van het gebied ten zuidwesten van Brugge watert af via de grotendeels ingekokerde Kerkebeek. Bij hevige regenval voert de Kerkebeek grote hoeveelheden water af en kan er op die locatie wateroverlast optreden.

Herbosch-Kiere bouwde een ringdijk van 1m hoog. Daarbinnen kan het water tijdelijk opgevangen worden. Een aantal (opgehoogde) gronden werden ook afgegraven om nog meer water te kunnen bufferen. Het GOG is 24 ha groot en kan zo’n 150.000 m³ water stockeren. Een regelbare inlaatklep treedt in werking bij dreigende wateroverlast en bepaalt wanneer het bufferbekken begint te vullen.

 • Projectnaam

  GOG Kerkebeek
 • Expertisedomein

  GOG & oevers - Dijken
 • Opdrachtgever

  VMM Oostende
 • Bouwperiode

  2017-2018
 • Bedrag

  +/- 1.5 M €