Nieuws

Bonheiden

Rechtstreekse verbinding over de Dijle dankzij twee nieuwe fietsbruggen

Op 6 maart is Herbosch-Kiere gestart met de aanleg van twee gloednieuwe fiets- en voetgangersbruggen over de Dijle. Fietsers en voetgangers krijgen hiermee een rechtstreekse verbinding tussen Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen. De werken gebeuren in samenwerking met de Vlaamse Waterweg NV en zouden tegen eind 2023 afgerond moeten zijn. Wat de bouwstijl betreft, sluiten de nieuwe bruggen aan bij de bestaande fietsbruggen over de Dijle in Tremelo en Werchter, al krijgen ze wel een eigen kleurenpalet.

Aanleg in fases
  1. De werken op het terrein zullen starten met de bouw van de landhoofden. De eerste brug komt tussen de Broekstraat-Dijleweg in Rijmenam en Ravestein in Boortmeerbeek, de tweede tussen de Binnenbeekweg in Haacht en de Dijlestraat in Keerbergen.
  2. In de zomer volgt de effectieve plaatsing van de bruggen die momenteel in ons eigen atelier worden voorbereid.
  3. In een laatste fase is de aansluiting op het bestaande wegennet voorzien. Alsook de geplande verbeteringswerken aan het wegennet naar de bruggen.
  4. Eind 2023 staat de officiële opening van de twee bruggen gepland.
Praktische verbinding voor fietsers en voetgangers

De mobiliteits- en recreatiemogelijkheden in de streek worden letterlijk doorgesneden door de Dijle. Met de aanleg van de twee bruggen krijgen voetgangers en fietsers er twee praktische verbindingen bij, zeker omdat de bestaande bruggen naar de overkant zich op een stevige rijafstand bevinden.

Koen Anciaux, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv: “De functionele én recreatieve surplus spreekt voor zich. De nieuwe bruggen zullen niet alleen de scholen in de omgeving beter bereikbaar maken, maar ook de natuurgebieden in het beschermd natuurpark Rivierenland. Een duurzame boost voor het fietsverkeer in de regio! Vlaanderen blijft zo inzetten op de zogenaamde ‘modal split’, een verdeling van de gebruikte vervoermiddelen, met een ambitie van minstens 40% duurzame verplaatsingen in heel Vlaanderen.” 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met de aanleg van de bruggen over de Dijle komen er in de regio heel wat recreatieve en functionele verbindingen bij, zeker omdat de bestaande bruggen naar de overkant zich op een stevige rijafstand bevinden. Zo worden o.a. verschillende scholen in de regio beter bereikbaar, maar ook de verschillende natuurgebieden in het beschermd natuurpark Rivierenland. Een boost voor het fietsverkeer in de regio.”

Sigmaproject

De aanleg kadert in het Sigmaproject Bovendijle voor meer natuurontwikkeling en een betere bescherming tegen overstromingen van getijdenrivieren. Het Sigmaplan wordt uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos, en heeft als doel om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren én tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost te geven.