Milieu

Milieu

Wij buigen ons over milieuprojecten met een kennersblik.

Herbosch-Kiere voert bodemsaneringswerken uit. Wij zorgen voor de ontgraving en de afvoer van de bodem, asbestverwijdering, grondwaterzuivering, drijflaagverwijdering, …

Bij de uitvoering van bodemsaneringswerken speelt de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijke rol. Deze kwaliteit wordt reeds jaren gewaarborgd door het Achilles zorgsysteem.

Naast het uitvoeren van saneringswerken zorgen we ook voor het inrichten en afdekken van stortplaatsen. We schermen de stortplaatsen van de natuurlijke omgeving (bodem en grondwater) af en beperken zo de invloed op het milieu tot een absoluut minimum.

Meer over onze andere activiteiten