Berlare Wijmeers

Wijmeers maakt deel uit van het omvangrijke Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen. Het is opgedeeld in twee delen. Deel 1, het overstromingsgebied, werd zo ingericht dat het maar af en toe overstroomt. Zo is er plaats voor wetland, in de vorm van vochtige graslanden en broekbossen. Op de hoger gelegen zandruggen ontwikkelen zich zeldzame en waardevolle schrale natuurtypes. Deel 2 werd ontpolderd, waardoor het water er weer vrij spel krijgt. Daardoor ontstaat unieke getijdennatuur met slikken en schorren.

Herbosch-Kiere bouwde een overloopdijk en compartimenteringsdijk. Deze laatste scheidt de noordelijke en zuidelijke kom van Wijmeers 1 van elkaar. De werken bestonden voornamelijk uit afbraakwerken, grondwerk, het beschermen van de fundering met geotextiel, het toepassen van gebonden open bekleding met open steenasfalt (dikte E=12 cm), het bouwen van een dijkkern voor overstroombare gronddijken volgens Sigmaprofiel en het plaatsen van erosiebeschermende grasbekleding voor overstroombare gronddijken.

Hoe werkt een GOG? In een afgebakend gebied langs de rivier wordt landinwaarts een hoge, stevige ringdijk opgetrokken. De bestaande rivierdijk wordt vervolgens verlaagd en verstevigd. Dit is een overloopdijk en bij hoge waterstanden in de rivier kan het water over die dijk stromen. De ringdijk beschermt achterliggende woonkernen tegen wateroverlast.

 • Projectnaam

  Wijmeers GOG
 • Locatie

  Berlare
 • Bouwperiode

  2014 - 2016
 • Bouwheer

  De Vlaamse Waterweg nv
 • Bedrag

  +/- 3 M ‚ā¨