GOG Wal Zwijn

Om de schelde meer ruimte te geven, wordt van het Sigmagebied Wal-Zwijn (170 hectare) een gecontroleerd overstromingsgebied gemaakt. Dit beschermt Hamme en de brede omgeving tegen overstromingen en wateroverlast.

Herbosch-Kiere bouwt een ringdijk van 6 m hoog, 7 m breed en 3 km lang, die de omliggende bewoning tegen wateroverlast beschermt. Eerst haalden we alle bomen in de zone weg en bepaalden we de grenzen van het gebied om deze in kaart te brengen. Voordat we aan de grondwerken begonnen, verwijderden we alle obstakels op het terrein. Dit waren voornamelijk betonnen elemente, buizen, stenen,…
Op de plaats waar de ringdijk komt, moesten de vijvers en waterlopen verdwijnen. Om de ringdijk te bouwen gebruikten we grond die werd opgediept bij eerdere baggerwerken in de Durme, zand van de ontpoldering van Groot Schoor en grond die vrijkwam uit de kreken en geulen van het overstromingsgebied. Het gaat om 400.000 m³ grond.
Aan de voet van de ringdijk brengen we met een kraan breukstenen aan om de dijk te verstevigen. In totaal gaat het om 17.200 ton stenen. Als laatste leggen we het jaagpad aan door de dijk te bedekken met asfalt.

Zie hier luchtbeelden van de werken.

 • Projectnaam

  GOG Wal Zwijn
 • Locatie

  Hamme
 • Bouwperiode

  2019 -2021
 • Projectnaam

  De Vlaamse Waterweg nv
 • Projectnaam

  +/- 36 M €