Nieuws

River Terminal Roeselare Lydia Peeters

Vlaams minister Lydia Peeters brengt bezoek aan de River Terminal Roeselare

Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 m² aan opslagruimte zal dit overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone.

Vlaams minister Lydia Peeters bracht een bezoek aan de River Terminal Roeselare. Tijdens haar bezoek onderschreef de minister het belang van de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. Onder impuls van een Taskforce Kanaalzone worden de krachten gebundeld om de kanaalzone nog meer uit te bouwen tot een economische motor en levendige hot spot voor de hele regio.

“Met De Vlaamse Waterweg nv investeren we nu al 13,1 miljoen euro in de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie en de vernieuwing van de bedrijfsinfrastructuur, naast ook een fors bedrag aan onderhoudsmiddelen. Die investeringen zullen het voor de ondernemingen in de kanaalzone nog aantrekkelijker maken om hun transportproces duurzamer te hertekenen en te kiezen voor vrachtvervoer via het water” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Tegelijk zorgen we ervoor dat de omgeving van de waterweg herleeft met kwalitatieve openbare ruimte, groenaanleg en comfort voor fietsers en wandelaars.”

Meerwaarde en motor voor de regio

Het Kanaal Roeselare-Leie is al bijna 150 jaar lang één van belangrijke levensaders van de regionale economie en werkgelegenheid. Het is een belangrijke cluster van economische activiteit n Vlaanderen die via het kanaal en de aansluiting met de Leie verbonden is met een internationaal netwerk van waterwegen. Meer dan 40% van het vrachtvervoer op de drukbevaren Leie komt van of gaat naar de kanaalzone.

Minister Lydia Peeters: “Ik ondersteun voluit de modal shift naar duurzamere vervoermiddelen. Dat is belangrijk voor onze economie en essentieel als we onze steden bereikbaar en leefbaar willen houden. 80% van de ondernemingen ligt op maximaal 10 kilometer van een waterweg. We moeten deze blauwe boulevard samen met het spoor nog meer benutten. Zo kunnen we vrachtwagens van de weg halen.”

Het opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie past binnen het project Seine-Schelde. De opwaardering omvat de renovatie en/of heraanleg van kaaimuren en oevers, de herbouw van bruggen, de verdieping van het kanaal en een verhoging van de sluiscapaciteit in Ooigem. De opwaardering zal binnenvaart met klasse Va-schepen met een laadvermogen tot 3.000 ton mogelijk maken. De kosten voor de volledige opwaardering worden geraamd op 270 mio euro.

River Terminal Roeselare klaar na de zomer

De werken aan de River Terminal Roeselare worden uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv en de POM West-Vlaanderen. De laatste rechte lijn is ondertussen ingezet: Herbosch-Kiere zal klaar zijn na de zomer van 2021.  Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 m² aan opslagruimte zal dit overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone.