Nieuws

Werken aan de Europa Terminal in volle gang

Om op het topniveau van de wereldhavens te blijven spelen, moet de Antwerpse Haven extra containercapaciteit en een performante infrastructuur kunnen bieden aan haar klanten. Daarom investeren Port of Antwerp-Bruges en PSA Antwerp in de vernieuwing van de Europa Terminal. Deze werd in 1990 officieel in gebruik genomen als eerste getijdecontainerterminal in Antwerpen. Met de vernieuwing, die 335 miljoen euro zal kosten, wil Port of Antwerp-Bruges haar concurrentiepositie versterken en tegelijk stappen zetten in de uitbouw van een duurzame haven.

Het bodempeil aan de Europa Terminal in de Antwerpse Haven bedraagt momenteel -14 meter. In  functie van de diepliggende zeevaart moet dit verdiept worden tot een bodempeil van -17,5 meter. Het verdiepen hiervan zal gebeuren door de huidige kaaimuren (caissons) af te breken en nieuwe kaaimuren te bouwen.

Wist je dat? De nieuwe kaaimuur krijgt een andere ori├źntatie dan de huidige kaaimuur. Uit nautisch onderzoek is gebleken dat bij de huidige ori├źntatie de impact op de nabijgelegen vaargeul te groot is. Daarom zal de nieuwe kaaimuur meer de ori├źntatie van de vaargeul volgen ter hoogte van Europa Terminal

De werken worden uitgevoerd in 3 fases zodat de terminal operationeel kan blijven! De eerste fase is de bouw van de lichterkaai 851, de afbraak van het noordelijkste stuk van de bestaande kaaimuur en de bouw van de nieuwe Deense kaaimuur (zo’n 438 m lang). Momenteel zijn de heiwerken van de combiwand gestart!

Bekijk hier de werken van het afgelopen kwartaal: