Nieuws

Stormvloedkering Nieuwpoort

Herstart werken aan stormvloedkering in Nieuwpoort

HerboschKiere is trots om de herstart van de werkzaamheden aan de stormvloedkering in Nieuwpoort te mogen aankondigen. Vanaf maart herstarten de werken. Vier maanden geleden werden de werken gedeeltelijk stilgelegd omdat er onduidelijkheid was opgetreden over de effectieve stroomsnelheden in de vaargeul. Er werden daarom bijkomende studies uitgevoerd die klaarheid moesten scheppen. “Een expertenteam onderzocht de resultaten en kwam tot de conclusie dat extra stroomlijningsmaatregelen de bevaarbaarheid zullen verbeteren. Hierdoor kunnen de werken nu heropgestart worden,” aldus Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

 

 

De stormvloedkering is een belangrijke verdedigingslinie tegen de zee en een kritieke infrastructuur voor de regio. De werkzaamheden werden tijdelijk stilgelegd wegens onduidelijkheid over de capaciteit van de geplande omloopriolen en hun effect op de stroming. Om zoveel mogelijk pleziervaart door de havengeul mogelijk te maken, mag bij springtij de stroming niet meer dan drie knopen bedragen. Hiervoor zullen nu extra stroomgeleiders geplaatst worden en ook de omloopriolen worden technisch wat aangepast. Hoeveel dit extra zal kosten en of de meerwerken een gevolg zullen hebben op de planning, is voorlopig nog niet duidelijk.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Ik ben tevreden dat er duidelijkheid is en de werken aan de stormvloedkering in Nieuwpoort terug kunnen opstarten. Masterplan Kustveiligheid en deze stormvloedkering zijn essentieel om onze kust en het achterland te beschermen tegen overstromingen. Daarbij houden we ook maximaal rekening met de besognes van de pleziervaart.”

Over het project

De bouw van de stormvloedkering in Nieuwpoort startte vijf jaar geleden. In de Havengeul bouwt afdeling KUST van de Vlaamse overheid een stormvloedkering. Deze constructie vormt een belangrijke stap in de verdediging tegen de invloed van de zee in Nieuwpoort bij zwaar stormweer. Na grondige studies en een architecturaal ontwerp werd gekozen voor een horizontale sectorschuif met een doorvaartbreedte van 38 meter. De bouw van de stormvloedkering is een deelproject van het Masterplan Kustveiligheid.