Nieuws

Jaarlijkse evaluatie CO2 footprint 2019

Iedereen weet ondertussen dat klimaatverandering de grootste milieu-uitdaging is waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft. 6495 ton CO2 is de totale uitstoot van Herbosch-Kiere voor het jaar 2019.

Ondertussen zetten we ons al 8 jaar in om onze CO2-uitstoot te reduceren en plannen we dat de komende jaren te blijven doen. Bij de berekening van onze footprint werd rekening gehouden met scope 1 (88,1%) van de CO2-prestatieladder, directie emissie door eigen brandstofgebruik en scope 2 (11,9%), indirecte emissie door elektriciteitsgebruik.

Voor de berekeningen van 2019, werd 2017 als een referentiejaar vastgesteld. De nodige inspanningen worden geleverd om op de komende jaren telkens 0,5% minder CO2 uit te stoten.

Onze uitstoot varieert sterk van jaar tot jaar door onze schepen Atlantis en Albatros. De schepen blijven samen met het mazoutverbruik op onze werven, de twee grootste bronnen voor onze uitstoot. De Atlantis heeft een groot aandeel in het verbruik tijdens 2019, het werd namelijk ingezet op projecten in de Oosterschelde en daarna in La Réunion.

Het verbruik van brandstof op de werven is gelijklopend met de vorige jaren. We hebben nood aan elektriciteit op onze werven, waardoor er dikwijls stroomgroepen gebruikt worden.

Om onze CO2-uitstoot te reduceren hebben wij reeds verschillende acties uitgevoerd. Zo werd onze HUB in Gent in gebruik genomen, een oude boormachine van onze funderingsafdeling werd vervangen door een nieuwe, camionetten op CNG werden aangekocht, een windmolen werd geïnstalleerd op de Beaver, …

Verder werd eind 2019 de oude stookinstallatie (mazout) van het magazijn vervangen door een installatie op aardgas. Voor 2020 heeft Herbosch-Kiere als doelstelling om enkel groene stroom (geproduceerd in België) aan te kopen.

We blijven verder zoeken naar veranderingen die een verschil kunnen maken. De reductie van de CO2-uitstoot is een continu proces!