Nieuws

Jaarlijkse evaluatie CO2 footprint 2020

Iedereen weet ondertussen dat klimaatverandering de grootste milieu-uitdaging is waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft. De gemiddelde temperatuur stijgt doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, vooral CO2, sterk toenemen, het zogenaamde broeikaseffect. 

4880 ton CO2 is de totale uitstoot van Herbosch-Kiere voor het jaar 2020.

Ondertussen zetten we ons al 9 jaar in om onze CO2-uitstoot te reduceren en plannen we dat de komende jaren te blijven doen. Bij de berekening van onze footprint werd rekening gehouden met scope 1 (86,9%) van de CO2-prestatieladder, directe emissie door eigen brandstofgebruik en scope 2 (13,1%), indirecte emissie door elektriciteitsgebruik.

Voor de berekeningen van 2020, werd 2017 als een referentiejaar vastgesteld. De nodige inspanningen worden geleverd om op de komende jaren telkens 0,5% minder CO2 uit te stoten. Onze doelstelling werd voor 2020 behaald. Onze uitstoot varieert sterk van jaar tot jaar door onze schepen Atlantis en Albatros. De schepen blijven samen met het mazoutverbruik op onze werven, de twee grootste bronnen voor onze uitstoot. Het dieselverbruik bij de personenwagens is aanzienlijk gedaald, dit is te danken aan de coronacrisis en het verplichte thuiswerk.
De uitstoot op de werven is gelijklopend met de vorige jaren. We hebben nood aan elektriciteit op onze werven, waardoor er dikwijls nog stroomgroepen dienen gebruikt te worden. Als we onze CO2 uitstoot vergelijken met onze omzet, kunnen we vaststellen dat we het beter gedaan hebben dan in 2019 en dat deze gelijklopend is met deze van 2018. Zo zaten we in 2018 op 68,99 ton CO2 per miljoen omzet, in 2019 op 88,94 ton CO2 en dit jaar op 70,31 ton CO2. Een daling met 26%!

Herbosch-Kiere wil in 2021 niveau 4 van de CO2-prestatieladder behalen. Hiervoor werden ook de scope 3-emissies (indirecte uitstoot ten gevolge van activiteiten van andere bedrijven) in kaart gebracht. Voor de grondstoffen werd rekening gehouden met de aankoop van breukstenen, beton, damplanken en buispalen. Tevens werd de uitstoot bepaald van de uitgevoerde transporten, zowel per as als over het water. Om onze CO2-uitstoot te reduceren zullen volgende nieuwe acties uitgevoerd worden: aankoop groene stroom (geproduceerd in België), vernieuwing machinepark, pilootproject ‘De Blauwe Cluster’ i.v.m. groenere aandrijving schepen, cursus ’Het nieuwe draaien’ te volgen door de machinisten, … Ondertussen werden er ook verschillende elektrische laadpalen in Kallo geïnstalleerd.

We blijven verder zoeken naar veranderingen die een verschil kunnen maken. De reductie van de CO2-uitstoot is een continu proces!