Nieuws

Halle Zuidbrug

Nieuwe Zuidbrug in Halle vaart naar definitieve locatie

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe Zuidbrug in Halle: vandaag werd de boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en vakkundig op haar plaats gelegd. Met de renovatie van de Zennebrug en de bouw van de Zuidbrug en de Klarabrug voert Herbosch-Kiere als hoofdaannemer momenteel een omvangrijk project uit in Halle. De werken kaderen binnen het project Hallemaal Bruggen dat zowel de leefbaarheid en mobiliteit in en rond de stad wil verbeteren alsook de toegankelijkheid van het kanaal Brussel-Charleroi op termijn kan verhogen.

De Zuidbrug is een nieuwe brug in Halle die over het Kanaal naar Charleroi en de sporen een verbinding zal maken tussen het Bevrijdingsplein en de Sint-Rochuswijk en de stationsomgeving. Ze zal ter hoogte van de René De Boecklaan aansluiten op de nieuwe Zennebrug en landen op de Vogelpers. Het project is technisch dan ook een hele uitdaging.

De Zuidbrug wordt een nieuwe verbinding voor gemotoriseerd verkeer. Maar ook de zwakke weggebruiker krijgt heel wat ruimte op het Zuidbrugtracé. Zo komt aan beide kanten van de weg een afgescheiden gemengd fiets- en voetpad van 2,5 meter breed en worden op beide kanaaloevers aansluitpunten op de jaagpaden voorzien. Van montageterrein naar definitieve locatie.

De afgelopen maanden deed hoofdaannemer Herbosch-Kiere heel wat voorbereidend werk. De boogbrug werd in verschillende werkhuizen klaargemaakt en in stukken naar een montageterrein tussen het kanaal en de spoorweg gebracht. De brug is immers te groot om over een grote afstand in haar geheel te vervoeren. Op het montageterrein werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd en geschilderd. Tijdens die voormontage werden op beide kanaaloevers ook de landhoofden gebouwd, waarop de brug zal rusten.

Vandaag is de gemonteerde boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. Gisteren al werd de nieuwe brug van het montageterrein opgevijzeld en op twee pontons gereden. Vandaag werd bij daglicht gestart om de brug met behulp van de pontons en lieren naar haar definitieve locatie te brengen.

De komende maanden zal het betonnen brugdek gebouwd worden en zullen de brug en de landhoofden verder worden afgewerkt (plaatsen van de brugdekvoegen, leuningen, verlichting, wegeniswerken, trappen, …). Zodra het werfterrein op rechteroever vrij is, zal dat worden opgehoogd tot op de hoogte van de definitieve wegenis en zal gestart worden met de bouw van de brug over de sporen en de keermuren naast
het spoor. Zonder tegenslagen verwachten we het volledige Zuidbrugtracé in het voorjaar van 2023 in gebruik te kunnen nemen.

Kenmerken van de Zuidbrug

• De lengte van de boogbrug bedraagt 113 meter;
• De minimale nuttige breedte van de boogbrug bedraagt 15 meter;
• De hoogte van de bogen bedraagt 13,80 meter;
• Tussen de bogen en de zijdelingse hoofdliggers worden in totaal 40 hangers geplaatst;
• Het stalen frame van de boogbrug weegt 837 ton;
• Op de brug komen twee gemeenschappelijk fiets- en voetpaden van 2,50 meter en twee rijstroken van 3,20 meter.

Voor de uitvoering van de werken doet De Vlaamse Waterweg nv een beroep op aannemers Herbosch-Kiere, Viabuild en Franki Construct. De totale kostprijs van de Zuidbrug wordt geraamd op iets meer dan 16 miljoen euro.