Afdek OVMB

Het project omvat de algemene inrichtingswerken voor de afdekking en afwerking van een gedeelte van de stortplaats van OVMB in de Gentse kanaalzone.

De werken werden uitgevoerd op één perceel onderverdeeld in: grondwerken, nivelleringswerken, herstellingswerken, drainagewerkzaamheden, drainage van het regenwater, afdichten met klei en folie, aanbrengen van kleimat, aanbrengen van HDPE-folie van 2,5 mm, afdeklaag, aanbrengen van een grondlaag met een totale dikte van minimum 150 cm.

 • Projectnaam

  OVMB Afdek
 • Locatie

  Gent
 • Bouwperiode

  2017 - 2018
 • Bouwheer

  OVMB nv