Sanering Anderlecht

De site Miessesquare bevindt zich in de gemeente Anderlecht, in de wijk Kuregem. De site heeft een oppervlakte van ongeveer 2.500m². Het doel van de behandeling van de verontreiniging van dit perceel was het verwijderen van een verontreinigingskern die gevormd werd door de activiteiten van een oude Gasfabriek. Deze kern bestond uit een ingewikkelde verontreiniging : HAPs, minerale olien, BTEX, fenol, zware metalen en cyaniden. De sanering gebeurde door middel van een ontgraving die tot 5 m-nz gaat en plaatselijk lager met bemaling van het vlak met grondwater tot op een diepte van 5,5 m-nz.

Tijdens de uitvoeringsfase werd er gestoten op de kelder van de voormalige gasfabriek met daarin enkele oude teerputten. Het puur product werd opgezogen door een tankwagen en ter verwerking afgevoerd. De verontreinigde grond werd thermisch gereinigd.

 • Projectnaam

  Anderlecht sanering
 • Locatie

  Anderlecht
 • Bouwperiode

  2014 -2015
 • Bouwheer

  Stad Anderlecht
 • Bedrag

  +/- 700k €