Dijkwerken Wichelen

Herbosch-Kiere verstevigde de dijk van de Scheldeoever in Wichelen om te voorkomen dat de oever verder afbrokkelt. Daarnaast verhoogden we de waterkering. Samen met de bouw van een nieuw pompstation op de Bosbeek moeten de ingrepen wateroverlast in de omgeving voorkomen. Tot slot kwam er een jaagpad op de dijk en kreeg de open ruimte een make-over.

De stabilisatiewerken kaderden in het Sigmaplan. Met dat plan wil de Vlaamse overheid Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen. Als getijdenrivier kan de Schelde bij extreme weersomstandigheden gevaarlijk hoge waterstanden bereiken en zelfs overstromen.

Om de langzame maar zekere erosie van de Scheldeoever in Wichelen tegen te gaan, verstevigden we het talud (de oeverhelling). Stalen damplanken werden in de oever geplaatst om een robuuste wand te vormen, met grondankers voor extra stabiliteit. De helling langs de rivierzijde werd vervolgens afgedekt met breuksteen.

Er werden ook baggerwerken (linkeroever) uitgevoerd.  De gebaggerde specie werd verplaatst naar de diepere zone (rechterzijde van de vaargeul) waarna de specie werd afgedekt met zinkstukken.  Deze zinkstukken (20 m op 30 m) werden vervolgens bestort met breuksteen.

De werken hielden voornamelijk het volgende in:

– het stabiliseren van de huidige Scheldeoever over een lengte van 1880 meter;
– het garanderen van de waterkering op Sigmaplan niveau 8,00m TAW;
– het kwalitatief inrichten van de publieke ruimte langsheen de waterkering ter hoogte van het sociaal huis te Wichelen;
– het bouwen van een pompgemaal en nieuwe uitwateringssluis op de Bosbeek inclusief het voorzien van de elektromechanische uitrusting.

Bekijk hier beelden van de werken.

 • Projectnaam

  Stabilisatiewerken aan de Scheldeoever
 • Locatie

  Wichelen
 • Bouwperiode

  2020 - 2023
 • Projectnaam

  De Vlaamse Waterweg nv
 • Bedrag

  +/- 8,8 M €