Kieldrechtsluis

De bouw van deze tweede sluis in de Waaslandhaven was een reusachtig project. Met een lengte van 500 meter en haar 68 meter breedte is ze één van de grootste sluizen ter wereld. Voor de bouw van de sluis, de bruggen en toebehoren was 22.000 T constructiestaal nodig, bijna drie keer zoveel als de 7.300 T staal waarmee de Eiffeltoren is gebouwd.

De afmetingen van de sluis:

 • breedte van 68 meter
 • lengte tussen de buitenste deuren van 500 meter
 • bodem van de sluis ligt op -17,80 meter TAW

De sluis beschikt over een op- en een afwaarts “hoofd” met per hoofd 2 sluisdeuren. De sluisdeuren worden in de deurkamers getrokken, wanneer deze geopend worden. Er zijn twee basculebruggen aan de uiteinden van de sluis. Het tegengewicht van de basculebruggen beweegt in de brugkelder. Er is een sluiskolk, waarin de schepen liggen wanneer deze versast worden. De sluiskolk bestaat uit L-vormige betonnen wanden en een vloer uit betonplaten van ca. 10 * 10 m² en een dikte van 1,30 m tot 2 m. De sluiskolk wordt gevuld en geledigd d.m.v. 2 korte en 2 lange omloopriolen die zich rond de hoofden bevinden. De omloopriolen worden afgesloten door wielschuiven. De dwarsmuren (L-vormige betonnen wanden) bevinden zich ter hoogte van de toegang tot de sluis in het Deurganckdok. De toegangsgeul wordt begrensd door dwarsmuren en kaaimuren van het Deense type aan de kant van het Waaslandkanaal. Er zijn twee leidingentunnels onder de sluis voor interne leidingen en bekabeling (één per hoofd) en een centrale leidingentunnel voor openbare nutsleidingen. Voor de afvoer van slib van het Waaslandkanaal naar het Deurganckdok werd een slibvang gebouwd.

Verder is er nog de elektromechanische uitrusting voor de aandrijving en de bediening van de bruggen, de sluisdeuren en de wielschuiven, signalisatie voor scheepvaart- , weg- en spoorverkeer. Tot de opdracht behoorde ook de bouw van elf gebouwen waaronder het centraal bedieningsgebouw en het centraal Technisch gebouw (met hoogspanningscellen, noodgenerator, batterijlokaal, …).

Enkele kengetallen:

 • Grondverzet: voor de bouw van de sluis was er 10 miljoen m³ grond te verplaatsen, waarvan ongeveer 5 miljoen m³ voor het uitgraven van de bouwput en ongeveer 5 miljoen m³ weg te baggeren.
 • Betonconstructies:  er is 755.000 m³ gewapend beton gebruikt, met deze hoeveelheid kan een voetbalveld 83 meter hoog worden volgestort met beton.
 • Constructiestaal: voor de bouw van de sluis, de bruggen en toebehoren was 22.000 ton constructiestaal nodig, dat is drie keer de hoeveelheid staal die nodig was voor de bouw van de Eiffeltoren.

Bekijk hier de timelapse van de bouw van de sluis.

 • Projectnaam

  Kieldrechtsluis
 • Locatie

  Waaslandhaven, Haven van Antwerpen
 • Bouwperiode

  2011 - 2016
 • Bouwheer

  Deurganckdoksluis nv
 • Bedrag

  +/- 373 M €