Pilootprojecten Boven-Zeeschelde

In het kader van het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde voerde Herbosch-Kiere baggerwerken uit om de bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren met respect voor de omliggende natuur. Via drie pilootprojecten werd onderzocht hoe de frequentie en de omvang van de benodigde baggerwerken in de toekomst beperkt kan worden.

Voor deze pilootprojecten stonden wij in voor het peilen van een gedeelte van de rivier, het baggeren van 72.000 m³ en hergebruiken van de specie binnen de rivier, het leveren en installeren van bodembescherming in de vorm van zinkstukken en het leveren, opvullen en installeren van geotextielen zakken.

 • Projectnaam

  Pilootproject baggeren
 • Locatie

  Boven-Zeeschelde
 • Bouwheer

  De Vlaamse Waterweg nv
 • Bouwperiode

  2016 - 2017
 • Bedrag

  +/- 1.2 M €