Sanering Gent

De Stad Gent voerde op een perceel dat grenst aan het park Sint-Baafskouter in het verleden meerdere bodemonderzoeken uit waaruit bleek dat de bodem verontreinigd was door historische stortactiviteiten. Uit het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek bleek dat de bodem vervuild was met minerale olie, zware metalen en PAK in het vaste deel van de aarde. Aangezien de Stad Gent tot verkoop van deze gronden wou overgaan, diende Herbosch-Kiere deze gronden voor verkoop te saneren.

Herbosch-Kiere voerde de bodemsanering uit door een ontgraving waarbij de restverontreiniging werd afgedekt door een leeflaag (heraanvulling).

 • Projectnaam

  Sanering St-Amandsberg
 • Locatie

  Gent
 • Bouwperiode

  2018 -2019
 • Bedrag

  +/- 70k €
 • Bouwheer

  Stad Gent