Sanering Lokeren

In 1962 was op een locatie in Lokeren een vijver aanwezig welke later volgestort werd met voornamelijk huishoudelijk afval. Er kwam een historische bodemverontreiniging voor met minerale olie, naftaleen, kwik, zink en asbest in het vaste deel van de bodem en minerale olie en naftaleen in het grondwater. Het te saneren perceel was braakliggend.

Herbosch-Kiere stond in voor de eerste fase van de sanering. De sanering bestond deels uit een leeflaagsanering (0,75 m-mv) en deels uit een ontgraving van een hotspot (2,5 m-mv).

 • Projectnaam

  Lokeren saneringswerken
 • Locatie

  Lokeren
 • Bouwperiode

  2020
 • Bedrag

  +/- 250k €
 • Bouwheer

  OVAM