Verwijderen asbestcementdraailingen

In Kapelle-op-den-Bos werd jarenlang gebruik gemaakt van asbestafval van een nabijgelegen fabriek, om opritten en paden in woonwijken te verharden. De percelen met het hoogste risico, waar het asbest aan de oppervlakte kwam door slijtage, werden het eerst gesaneerd.

Tijdens deze drie projecten saneerde Herbosch-Kiere samen met Romarco in totaal 700 percelen en verwijderde circa 75.000 ton asbestcementdraailingen. De oorspronkelijke toestand van de terreinen werd na de werken hersteld.

Elk perceel dat werd gesaneerd, werd met een lint afgespannen en werd bespoten met vocht om te verhinderen dat asbesthoudend stof zou opwaaien. De vervuilde grond werd telkens afgegraven. In kruipkelders werden de asbestcementdraailingen bedekt met een laag beton. Werknemers moesten steeds werken in een beschermingspak met maskers.

 • Projectnaam

  Verwijdering asbestcementdraailingen voor de OVAM
 • Locatie

  Antwerpen
 • Bouwheer

  OVAM
 • Periode

  2007-2012
 • Bedrag

  +/- 7.5 M €